Registre general

Mitjançant aquest registre podeu presentar de manera electrònica els documents que vulgueu adreçar a l’Oficina Antifrau de Catalunya.

En aquesta pàgina s’inclou el formulari que us permet presentar una denúncia davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya i també qualsevol sol·licitud, petició, recurs o reclamació quan no hi hagi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

El vostre escrit quedarà registrat d’entrada en el registre electrònic i rebreu el corresponent justificant de recepció.

També accedireu al registre electrònic de l’Oficina a partir de les pàgines denuncieu, queixes, suggeriments i propostes, sol·licitud d’accés a la informació i tràmits associats a l’LOPDGDD, en les quals trobareu formularis específics corresponents als tràmits esmentats.

Podeu consultar la informació sobre altres mitjans per presentar escrits davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la nostra pàgina web.

Formulari