Es podria presentar una denúncia de manera verbal?

Els canals de denúncia interna han de permetre que es denunciï per escrit o verbalment, o d’ambdues maneres, i els canals de denúncia externa han de permetre denunciar per escrit i verbalment; la denúncia verbal ha de ser possible per via telefònica o altres sistemes de missatgeria de veu i, si ho sol·licita prèviament la persona alertadora, per mitjà d’una reunió presencial dins d’un termini raonable.

Article 9.2 de la Directiva

Article 12.2 de la Directiva