Estudis

Aquests documents incorporen tant el parer especialitzat de la mateixa Oficina Antifrau de Catalunya, com el de persones expertes de l’àmbit acadèmic o professional.

El tema objecte de pronunciament resulta d’interès per als àmbits o col·lectius específics que en cada cas es determina i pot estar referit a un període temporal determinat.