Resum de les actuacions d’investigació closes

Es fa pública una breu ressenya de l’objecte i la finalitat de les actuacions d’investigació closes.

No es fa pública cap informació que faciliti la identificació de persones físiques, ni tampoc no s’indica de manera individualitzada el resultat de la investigació per tal d’evitar possibles perjudicis a persones implicades i com a salvaguarda dels eventuals procediments administratius i judicials que es puguin iniciar com a conseqüència de les esmentades actuacions. Altrament, i com que no és necessari aplicar cap mesura preventiva en els supòsits d’arxivament de les actuacions, és per això que es fa pública, en aquests casos, la vinculació entre el resultat de la investigació, l’actuació indagatòria concreta i l’entitat afectada.

Les actuacions que es relacionen a continuació han finalitzat amb: informe raonat i/o comunicacions a les autoritats administratives i/o judicials competents o, tal com s’ha exposat, amb resolucions d’arxivament.


Repercussió de les actuacions d’investigació. 2023

Repercussió de les actuacions d’investigació. 2023

Amb aquest document es fa pública una ressenya de la repercussió de les actuacions d’investigació que la Direcció d’Anàlisi i d’Investigacions ha transmès als ens concernits durant el 2023.


Resum de les actuacions d’investigació tramitades. 2023

Resum de les actuacions d’investigació tramitades. 2023

Amb aquest document es fa pública una ressenya de les actuacions d’investigació que la Direcció d’Anàlisi i d’Investigacions ha tramitat el 2023.


Repercussió de les actuacions d’investigació. 2n semestre 2022

Repercussió de les actuacions d’investigació closes. 2n semestre 2022

Amb aquest document es fa pública una ressenya de la repercussió de les actuacions d’investigació que la Direcció d’Anàlisi i d’Investigacions ha transmès als ens concernits de juliol a desembre de 2022.


Repercussió de les actuacions d’investigació. 1r semestre 2022

Repercussió de les actuacions d’investigació closes. 1r semestre 2022

Amb aquest document es fa pública una ressenya de la repercussió de les actuacions d’investigació que la Direcció d’Anàlisi i d’Investigacions ha transmès als ens concernits de gener a juny de 2022.


Repercussió de les actuacions d’investigació. 2n semestre 2021

Repercussió de les actuacions d’investigació closes. 2n semestre 2021

Amb aquest document es fa pública una ressenya de la repercussió de les actuacions d’investigació que la Direcció d’Anàlisi i d’Investigacions ha transmès als ens concernits de juliol a desembre de 2021.


Repercussió de les actuacions d’investigació. 1r semestre 2021

Repercussió de les actuacions d’investigació closes. 1r semestre 2020

Amb aquest document es fa pública una ressenya de la repercussió de les actuacions d’investigació que la Direcció d’Anàlisi i d’Investigacions ha transmès als ens concernits de gener a juny de 2021.


Repercussió de les actuacions d’investigació. Any 2020

Repercussió de les actuacions d’investigació closes. Any 2020

Amb aquest document es fa pública una ressenya de la repercussió de les actuacions d’investigació que la Direcció d’Anàlisi i d’Investigacions ha transmès als ens concernits l’any 2020.


Resum de les actuacions d’investigació closes. Juliol-desembre 2020

Resum de les actuacions d’investigació closes. Juliol-desembre 2020

Amb aquest document es fa pública una breu ressenya de l’objecte i la finalitat de les actuacions d’investigació que la Direcció d’Anàlisi i d’Investigacions ha clos en el període comprés entre els mesos de juliol i desembre de l’any 2020.


Resum de les actuacions d’investigació closes. Gener-juny 2020

Resum de les actuacions d’investigació closes. Gener-juny 2020

Amb aquest document es fa pública una breu ressenya de l’objecte i la finalitat de les actuacions d’investigació que la Direcció d’Anàlisi i d’Investigacions ha clos en el període comprés entre els mesos de gener i juny de l’any 2020.


10 anys, 10 casos

10 anys, 10 casos

Us presentem un recull de 10 investigacions closes de l'Oficina Antifrau que explica el dia a dia de la Direcció d’Anàlisi i Investigacions d’Antifrau per mitjà d’exemples concrets.