Formació

La formació és un dels pilars estratègics de la direcció de Prevenció d’Antifrau en la seva missió de contribuir perquè les institucions públiques siguin més resistents als riscos de corrupció.

Formar en integritat és clau en el procés de sensibilització de les institucions i contribueix de manera significativa a iniciar els canvis en la cultura ètica organitzativa. L’experiència ens demostra que la formació actua com un detonant, com un primer impuls que, per transcendir a la cultura de l’organització, requereix continuïtat amb ulteriors actuacions que, de manera coherent, segueixin el procés de sensibilització.

La formació s’orienta també a l’adquisició de coneixement especialitzat en l’àmbit de la prevenció i lluita contra la corrupció així com al desenvolupament i potenciació de determinades habilitats dels seus destinataris.

L’Oficina garanteix la qualitat de la formació amb criteris pedagògics, ja sigui controlant el procés del disseny formatiu, validant-ne la metodologia o sumant esforços amb institucions col·laboradores.

La participació en màsters o en jornades d’àmbit professional són una mostra de la nostra implicació activa en programes de formació impulsats per institucions o organitzacions amb les quals compartim objectius i sinergies pel que fa a temes objecte de treball de l’Oficina.

Ens adrecem principalment a servidors públics, amb especial atenció a electes, directius, comandaments i tècnics que tinguin responsabilitats en àrees clau per treballar l’enfortiment de la integritat de les institucions públiques on desenvolupen les seves tasques professionals. També a altres col·lectius que, per les seves característiques, siguin públic objectiu com ara la societat organitzada, els joves o els partits polítics.

Amb accions formatives en formats d’ampli abast volem arribar a aquests col·lectius per compartir plantejaments generals sobre l’enfortiment de la integritat de les institucions i més específics sobre la gestió dels riscos de corrupció.

 

Activitat de Formació

8416

Participants

402

Accions formatives

1688

Hores lectives

-

Nivell satisfacció

Año Adm. local I Generalitat Administración local Generalitat Jornades Partits polítics Universitats Total general
2021 - - 9.25 8.794871794871796 - - 8.425 0
2020 9.5 - 10 8.394957983193278 - - 0
2019 - - 9 9.1 - - 0
2018 - 8.48 8.4 8.13 - 8.39 0
2017 - 8.59 8.31 8.67 8.72 8.55 0
2016 9.29 8.55 8.75 - - 8.88 0
2015 9.28 8.39 9 8.67 - 7.98 0
2014 8.94 8.33 8 8.49 - 8.78 0
2013 9.38 8.35 8.67 8.8 - 8.51 0
2012 - 8.25 8.48 - - 8.58 0
2011 - 8.6 8.28 - - 8.81 0
2010 - 8.12 8.82 7.92 - - 0
Total general 0 0 0 0 0 0 0

Procés de sensibilització als ajuntaments de més de 40.000 habitants

Accions formatives organitzades directament amb la institució interessada, mitjançant el disseny de programes ad hoc o programes “a mida”, amb sessions de formació que permeten sensibilitzar els servidors públics de l’administració local, ja siguin càrrecs electes o directius i comandaments.

 

Ajuntament ILE PELC GRC FIE FIR CdI RCP Total general
Ajuntament de Badalona   7 56       36 99
Ajuntament de Barcelona 9   261     179   449
Ajuntament de Castelldefels   12 20         32
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès   8 32         40
Ajuntament de Cornellà de Llobregat     23         23
Ajuntament de Figueres     14         14
Ajuntament de Gavà   9 53         62
Ajuntament de Girona 8   79         87
Ajuntament de Granollers   16 12         28
Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat     29         29
Ajuntament de Manresa   10 19         29
Ajuntament de Mataró     18         18
Ajuntament de Rubí 13 10 38         61
Ajuntament de Sabadell   33 100         133
Ajuntament de Sant Boi 13   77         90
Ajuntament de Sant Cugat 37   83 19 446     585
Ajuntament de Tarragona     38         38
Ajuntament de Terrassa     35         35
Ajuntament de Vic 7   18         25
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú     13         13
Ajuntament del Prat de Llobregat     41         41
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat     23         23
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet   25 77         102
Barcelona de Serveis Municipals (B:SM)     86         86
Ajuntament de Viladecans           39   39
Ajuntament de Mollet           29   29
Total general 87 130 1245 19 446 247 36 2210
ILE: Integritat i lideratge ètic
PELC: El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
FIE: Fomentar la integritat en els equips de treball
FIR: Formació impartida per referents
CdI: Gestió dels conflictes d'interès a les organitzacions públiques
RCP: Riscos de corrupció i per a la integritat de la contractació dels ens públics

 

Procés de sensibilització als ajuntaments de menys de 40.000 habitants

 

Ajuntament PELC GRC Total general
Ajuntament de Calella   13 13
Ajuntament de Palafrugell 9 19 28
Ajuntament de Parets del Vallès   17 17
Ajuntament de Salt 8 10 18
Ajuntament d'Arenys de Mar   9 9
Ajuntament de Sant Adrià Besòs   12 12
Total general 17 80 97
PELC: El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva

 

Sessions obertes

Accions formatives organitzades de manera “oberta”, és a dir aquelles sessions incloses en el marc dels plans de formació anuals de les institucions que tenen encomanada la funció d’actualització i formació dels servidors públics de Catalunya, i aquelles que ho fan en un àmbit supramunicipal.

 

Institució ILE PELC GRC ARC ALT Total general
ACM | FMC (Barcelona)   41       41
ACM | FMC (Girona)   22       22
ACM | FMC (La Seu d'Urgell)   12       12
ACM | FMC (Lleida)   44       44
ACM | FMC (Tarragona)   27       27
ACM | FMC (Tortosa)   17       17
Diputació de Girona     55 11   66
Diputació de Tarragona     49 16   65
Federació de Municipis de Catalunya     13     13
Universitat de Barcelona       7   7
Diputació de Barcelona     75 11   86
Diputació de Lleida     3     3
Consell Comarcal Bages 15   18     33
Consell Comarcal Garrotxa     9     9
Consell Comarcal Baix Penedès 32   12     44
Consell Comarcal Urgell 20         20
Consell Comarcal de les Garrigues 7         7
Oficina Antifrau de Catalunya (sessió pilot)     15     15
Escola d'Administració Pública de Catalunya 36 107 117 7 310 577
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers. CSITAL         76 76
Total general 110 270 366 52 386 1184
ILE: Integritat i lideratge ètic
PELC: El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
ARC: Anàlisi de riscos de corrupció i disseny de plans de prevenció
ALT: Altres

Accions formatives organitzades directament amb la institució interessada, mitjançant el disseny de programes ad hoc o programes “a mida”, amb sessions de formació que permeten sensibilitzar els servidors públics de l’administració de la Generalitat.

Les sessions amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya es van organitzar de manera oberta per servidors públics de la Generalitat fins al setembre de 2013. Des de llavors, les accions formatives realitzades a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya s’organitzen conjuntament per servidors públics de l’Administració Local i de la Generalitat (veure dades en Administració Local i de la Generalitat).

 

Institució ILE GRC ARC ALT RCP Total general
Agència de Residus de Catalunya         29 29
CTTI         73 73
Departament de Treball, Afers Socials i Família         69 69
Servei Català de la Salut (CatSalut)         42 42
Agència Catalana de l'Aigua         79 79
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya         37 37
Departament d'Ensenyament       26   26
Escola d'Administració Pública de Catalunya   186 29 37   294
Departament d'Interior   151       151
Departament de Cultura   13       13
Departament de Governació i Relacions Institucionals   16 12     28
Departament de Territori i Sostenibilitat 12 164       176
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural   45       45
Departament de la Presidència 26 45       71
Oficina Antifrau de Catalunya (sessió pilot)   17       17
Total general 38 637 41 63 371 1150
ILE: Integritat i lideratge ètic
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
ARC: Anàlisi de riscos de corrupció i disseny de plans de prevenció
ALT: Altres
RCP: Riscos de corrupció i per a la integritat de la contractació dels ens públics

Accions formatives organitzades per l’Escola de l’Administració pública de Catalunya on els destinataris són tant els servidors públics de l’Administració local com de l’Administració de la Generalitat.

 

Institució GRC ARC EPR CdI Total general
Escola d'Administració Pública de Catalunya 50   563 33 646
Oficina Antifrau de Catalunya (sessió pilot)   12     12
Total general 50 12 563 33 658
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
ARC: Anàlisi de riscos de corrupció i disseny de plans de prevenció
EPR: Ètica pública i responsabilitat en els òrgans de selecció
CdI:La gestió dels conflictes d'interès a les organitzacions públiques

Accions formatives dirigides a diversos col·lectius de la universitat: alumnes de màsters, directius i comandaments i personal d’Administració i Serveis de les Universitats.

Ad hoc

Accions formatives organitzades directament amb la universitat interessada, mitjançant el disseny de programes ad hoc o programes “a mida”, amb sessions adreçades a alumnes de màsters o diplomatures.

 

Oferta Formativa GRC PELC ALT Cdl RCP Total general
Diploma postgrau contractació pública. Universitat de Barcelona         15 15
Grau de criminologia. 1r curs. Assignatura Dret Públic. Universitat de Barcelona     72     72
Seminari Internacional sobre Gestió Pública Avançada. Universitat Peruana de Ciències Aplicades (UPC)     28     28
Màster Prevenció, control i reacció davant la corrupció. Public compliance, bon govern i bona administració. Universitat de Barcelona 20    20 21   61
Mestratge interuniversitari en Gestió Pública. EAPC 30         30
Mestratge Gestió Pública Avançada. Universitat de Barcelona 30         30
Màster Hisenda Autonòmica i Local. Universitat de Barcelona     106     106
Diplomatura de postgrau en lideratge i governança local. Universitat Autònoma de Barcelona   13       13
Total general 80 13 226 21 15 355
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
PELC: El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció
ALT: Altres
CdI: Gestió dels conflictes d’interès a les organitzacions públiques
RCP: Riscos de corrupció i per a la integritat de la contractació pública

Sessions obertes

Accions formatives organitzades de manera “oberta”, és a dir aquelles sessions incloses en el marc dels plans de formació anuals de les universitats que tenen encomanada la funció d’actualització i formació del propi personal.

 

Universitat GRC ARC Total general
Universitat de Barcelona 54 13 67
Universitat Pompeu Fabra 68   68
Universitat Autònoma de Barcelona 100 32 132
Total general 222 45 267
GRC: Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva
ARC: Anàlisi de riscos de corrupció i disseny de plans de prevenció

Jornades organitzades per l’Oficina Antifrau de Catalunya amb col·laboració amb altres institucions com el Parlament de Catalunya, el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra o la Universitat de Barcelona.

Jornada Suma de Participants
Congrés sobre Compliment normatiu i integritat en entitats públiques  
Jornada L’experiència italiana de prevenció de la corrupció en empreses públiques  
Jornada de presentació de DialÈtic  
Taller de conclusions i recomanacions del Projecte de compliment normatiu i integritat  
Webinar Noves eines de seguiment informàtic i alertes en un entorn de dades per al control de la contractació pública local  
Webinar La corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes  
Webinar Algorismes per millorar el control de la contractació pública  
Webinar Els fons Next Generation EU i el compliance públic. Gestió i control dels fons 315
Webinar Els canals d’alerta i la protecció de les persones alertadores davant el nou marc normatiu 310
Webinar L’elaboració d’un ‘Pla de mesures antifrau’ 380
Webinar Implantació de canals de denúncia als ajuntaments. Experiències, recomanacions i novetats normatives 190
Webinar Eines de gestió de riscos per a la integritat durant la pandèmia  
Webinar Què passarà el 17 de desembre? 519
Webinar de presentació de l’Estudi sobre els vincles entre la corrupció i els drets humans 18
Webinar Eines de gestió de riscos per a la integritat durant la pandèmia 76
Webinar Presentació del Baròmetre 2020 de l’Oficina Antifrau de Catalunya 31
Webinar Directiva UE 2019/1937 de protecció de les persones alertadores: avenços en la transposició i visió comparada 103
Webinar Presentació d’una eina per a la gestió de riscos 96
Webinar Què és més efectiu per lluitar contra la corrupció? 58
Webinar Alertes de salut pública 64
Jornada Una mirada preventiva als riscos en la contractació pública 159
Curs d'estiu 2019. Gènere, poder i corrupció 84
Conflictes d'interès i confiança ciutadana 69
La nova directiva europea de protecció dels alertadors: reptes normatius i canvi cultural 134
Curs d'estiu 2018. Corrupció, desigualtat i confiança 104
Jornada sobre La destrucció de la informació pública: com fer-ho bé 177
Jornada sobre La independència dels mitjans de comunicació i la corrupció 65
Curs d'estiu 2017. Alertadors de la corrupció 126
Jornada sobre conflictes d'interès. 24/02/2017 170
Organisation, mission and role of Anti-fraud Office of Catalonia. First experiences and practical work examples. 20/04/2016 27
Curs d'estiu 2015. El finançament de partits i campanyes. Altres finançaments tòxics 83
Curs d'estiu 2014. Lobbies i conflictes d'interès 156
Jornada sobre Transparència en la Contractació Pública. 11/10/2013 235
Curs d'estiu 2013. Ètica, transparència i democràcia 74
Curs d'estiu 2012. Compromís ètic i lluita contra la corrupció: la Catalunya del segle XXI 79
Curs d'estiu 2010. La corrupció: aspectes polítics, econòmics i jurídics 50
Jornada Integritat en la Contractació Pública. 14/06/2010 230
Total general 4182