Eines d'Antifrau

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha desenvolupat, al llarg dels darrers anys, diferents eines que us poden resultar útils. Aquestes eines, que també trobareu recollides a la Guia per elaborar un ‘Pla de mesures antifrau’, són:

  • Procés de gestió de riscos: una eina en línia que permet visualitzar el cicle de cinc fases per identificar, analitzar, avaluar, tractar i fer el seguiment dels riscos de corrupció i frau. En navegar per cada fase, es van descobrint les instruccions de treball i eines aplicables.
  • Mapa de riscos i catàleg de factors de risc en la contractació pública: una eina en línia que facilita l’anàlisi i l’avaluació dels riscos en un àmbit clau com és el de la contractació pública. Serveix de model aplicable a altres àmbits d’actuació administrativa susceptibles d’activar-se amb la gestió dels fons Next Generation EU (subvencions, accés a l’ocupació pública...).
  • Catàleg d’eines per gestionar els conflictes d’interès: un conjunt de vuit eines preventives (de detecció i gestió) i quatre eines contingents (de garantia), que les institucions han d’articular per gestionar correctament les situacions de conflicte d’interès. A més, ajuda a aclarir conceptes clau en la matèria.
  • Canal intern d'alertes. Reflexions en relació amb la implantació de canals interns d’alertes en els ens públics: exigències normatives: publicació amb recomanacions que orienten i resolen dubtes a l’hora d’implantar un canal de denúncies que compleixi amb els estàndards establerts a la Directiva europea de protecció de persones alertadores. Molts ‘plans de mesures antifrau’ hauran de preveure aquests canals entre les seves mesures de detecció del frau i la corrupció.