Corrupció! Revolta ètica, visita virtual

“Corrupció! Revolta ètica” és una exposició divulgativa que pretén incentivar la reflexió sobre aquest fenomen i la seva importància en la construcció d’una democràcia avançada, però també vol provocar una reflexió personal sobre els àmbits en què l’actitud personal del visitant podria modificar i millorar els sistemes corruptes a petita escala.

La corrupció és un fenomen corrosiu que pot abocar a crisis socials, econòmiques i polítiques molt profundes, generant desànim i impotència en la població i afeblint la democràcia i, per tant, els drets humans. El relat expositiu detalla que els comportaments corruptes i fraudulents sorgeixen en societats d’una certa ambigüitat moral, en què predomina l’individualisme, el relativisme i s’hi posa de manifest la crisi de valors.

 

Visita virtual 360º

Entrar a la visita virtual

 

Guia per fer la visita en família o grup

Activitat d’acompanyament a la visita virtual en grup o família

Guia per al professorat per fer la visita virtual amb alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà i superior

Competències, continguts curriculars i indicadors d’avaluació vinculats

Guia per al professorat

Competències, continguts curriculars i indicadors d'avaluació

 

 

 

Tres activitats complementàries a l’exposició

Activitat 1. Què és la corrupció? Material de suport per l’activitat 1

Activitat 1. Què és la corrupció?

Material de suport activitat 1

Activitat 2. Qui comet corrupció? Activitat 2 a l’aula. Qui comet corrupció?

Activitat 2. Qui comet corrupció?

Activitat 2 a l'aula. Qui comet corrupció?

Activitat 3. Què puc fer jo contra la corrupció? Material de suport per l’activitat 3

Activitat 3. Què puc fer jo contra la corrupció?

Material de suport per l'activitat 3