Bústia de denúncies anònimes

La bústia de denúncies anònimes garanteix en tot moment la confidencialitat de les comunicacions i l’anonimat del denunciant.

Teniu dues opcions per fer la denúncia de manera anònima mitjançant aquest canal:

  • Utilitzant el vostre navegador. En aquest cas queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa la comunicació.

  • Utilitzant una xarxa d’anonimització, que garanteix plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital (també de l’adreça IP, que pot identificar qui navega per internet). L’eina més utilitzada és la xarxa TOR. Com qualsevol altre navegador, per fer ús de l’eina TOR, cal baixar el navegador des de la pàgina de descàrrega. En aquest enllaç podeu veure un vídeo tutorial sobre com descarregar TOR.

L’anàlisi de les eines usades aconsella facilitar aquesta opció d’anonimat per preservar la integritat de qui comunica, sovint en situació de vulnerabilitat.

La xarxa TOR és bàsicament un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a internet. Quan us connecteu a internet amb TOR, la connexió passa a través d’una sèrie de túnels xifrats, en comptes de fer-se directament, i això dificulta rastrejar la font de la informació. Així, la identitat de la persona que es connecta està protegida.

L’ús de la xarxa TOR per accedir a la bústia de denúncies anònimes és aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc, perquè garanteix l’anonimat de la persona en el moment de la recepció de la comunicació. Això no obstant, cal recordar que qui comunica també ha de preservar l’anonimat en el moment de l’emissió.

Es recorda que, en general, els servidors públics que treballen amb xarxes institucionals no tenen accés a aquesta pàgina de descàrrega des dels seus llocs de treball. Per fer ús del navegador TOR, l’han d’instal·lar des del seu dispositiu personal.

Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de TOR.