Estruments

Amiar a tèrme un procès de gestion des risqui entara integritat ei un trabalh complèx entàs institucions publiques. Per açò, eth Burèu Antifrauda met a disposicion des gestors publics es estruments entà facilitar-les aguest procès, e acompanhar-les e guidar-les en aguest prètzhèt preventiu. En aguest apartat poderatz trobar pautes, orientacions, modèls e recomanacions, entre d’auta.

Estruments 1, 2 e 3. Taules entara identificacion des risqui

Era identificacion ei era prumèra pas d’ua gestion integrau de risqui e a coma fin cercar, descríuer, categoritzar, atau coma priorizar eth conjunt de risqui qu'era institucion li calerà gerir.

Es estruments 1, 2 e 3, extrètes deth Document de trabalh num. 3, arrecuelhen es 12 airaus de risc comun a totes es entitats adjudicadores, ordenades segons es fases deth procediment de contractacion, e ua listada d’bèi uns des potenciaus risqui associadi.

Son pensades coma punt de partida entàs institucions que volgatz començar a revisar es sòns principaus airaus de risc.

EG01: Identificacion des risqui ena fasa de preparacion (en catalan)

EG02: Identificacion des risqui ena fasa de licitacion (en catalan)

EG03: Identificacion des risqui ena fasa d’execucion (en catalan)

Estrument 4. Modèl de taula entà facilitar l’analisi de risqui

Era plantilha que se presente de contunh vò guidar l’analisi de risqui e facilitar:

  1. era visualizacion complèta des factors e des efèctes des risqui
  2. era avaloracion dera incidéncia de cada factor e es mesures preventives entà cadun
  3. era avaloracion dera probabilitat e era gravetat des sues conseqüéncies e es mesures contingentes.

EG04: Modèl de taula entà facilitar l’analisi de risqui (en catalan)

Estrument 5. Factors des risqui entara integritat ena contractacion d'ua entitat adjudicadora

Actuar dirèctaments sobri es factors que genèren, incrementen o perpetuen es risqui entà redusir era probabilitat ei era unica forma eficaça de prevencion. En aguest sens ei en tot determinar que l’analisi des factors de risc sigue exaustiva e que contemple toti aqueri que pòden subervier ena materialització deth risc.

Dada era complexitat d’aguest procès analític, e damb era volontat de facilitar aguest prètzhèt as institucions publiques, vos facilitam un esquèma que classifique es diuèrsi tipes de factors que pòden subervier enes risqui identificadi. Aguest classament s’explique e exemplifica ath Document de trabalh num. 4.

EG05: Factors des risqui entara integritat ena contractacion d'ua entitat adjudicadora (en catalan)

Estrument 6. Coma diferenciar prevencion e contingència

Minimizar era probabilitat qu'es risqui se materializen o redusir-ne era gravetat des sues conseqüéncies: dus objectius diferenti que requerissen mesures diferentes.

Era taula següenta sintetise es claus entà distinguir era gestion preventiva e contingenta des risqui e entà garantir era incorporacion d’ambdús tipes de mesures en quin plan que sigue d’integritat ena contractacion publica.

EG06: Coma diferenciar prevencion e contingència (en catalan)

Estrument 7. Factors normatius per airaus de risc

Es risqui d'irregularitats, fraudaria e corrupcion ena contractacion publica son multifactorials. Soent es estimulacions o oportunitats entad aguesti risqui non provien des entitats publiques mès de circonstàncies o elements extèrnes: factors conjunturals o sistèmics. Entre aguesti factors de risc extèrne, es de natura normatiua an un papèr fòrça considerable.

Era taula següenta identifique es airaus de risc e es factors normatius associadi enes fases de preparacion, licitacion e execucion dera contractacion publica.

EG07: Factors normatius per airaus de risc (en catalan)

Estrument 8. Eth procès de normalizacion dera corrupcion

Era grafica següenta rebat era interaccion entre es procèssi e es elements que resulten claus entà compréner coma se normalize era corrupcion enes organizacions.

EG08: Procés de normalització de la corrupció (en catalan)

Estrument 9. Racionalitzacions abituaus dera corrupcion

Era taula resumís bères ues des racionalitzacions mès abituaus, damb un brèu descripcion de cadua, atau coma exemples d’expressions que illustren era narrativa soent emplegada enes organizacions.

EG09: Racionalitzacions abituaus dera corrupcion (en catalan)

Estrument 10. Bastir indicadors entà avalorar eth grad de compromís damb eth foment dera integritat

Eth quadre següent arrecuelh qüestions e indicacions entath bastiment d’indicadoira que avaloren era volontat e eth compromís etic deth lideratge d’ua organizacion.

EG10: Bastir indicadors entà avalorar eth grad de compromís damb eth foment dera integritat (en catalan)

Estrument 11. Sintèsi des factors potenciadors e perpetuadors de risqui entara integritat

Era taula següenta resumís es factors institucionaus que poténcien e perpetuen es risqui entara integritat laguens es organizacions. Aguesti factors son classificadi segons era sua relacion damb es elements claus des procèssi de normalizacion de practiques irregulares, fraudulentes e corrompudes.

EG11: Sintèsi des factors potenciadors e perpetuadors de risqui entara integritat (en catalan)

Estrument 12. Bères senhaus qu'a era vòsta organizacion s’favorissen conductes non etiques

Era següenta taula arrecuelh exemples d’bères senhaus qu'en ua organizacion s’favorissen conductes non etiques e que calerie avalorar, en tot identificar bèi uns des elements, formaus o informaus, deth sòn eth sistèma d’integritat que calerie trabalhar.

EG12: Bères senhaus qu'a era vòsta organizacion s’favorissen conductes non etiques (en catalan)

Glossari de Risqui entara integritat ena contractacion publica

Aguest document arrecuelh era Terminologia basica entara gestion des risqui inherents ara contractacion publica.

Glossari de Risqui entara integritat ena contractacion publica (en catalan)

 

Estruments publicadi per autes institucions