Antifrau signa amb la Fiscalia General de l’Estat un conveni per a la col·laboració en el marc del pla estratègic de lluita integral contra el frau i la corrupció

Aquest conveni inclou el suport de l’Oficina Antifrau de Catalunya per a realitzar dictàmens pericials i assessorament tècnic a la Fiscalia i un protocol d’actuació entre ambdues institucions

El director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, estreny la ma del Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz, després de signar avui un conveni de col·laboració i un protocol d’actuació entre ambdues institucions
El director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, estreny la ma del Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz, després de signar avui un conveni de col·laboració i un protocol d’actuació entre ambdues institucions

19 de juny de 2023. El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i el Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz, han signat avui un conveni de col·laboració i un protocol d’actuació entre Antifrau i la Fiscalia General de l’Estat, per tal de col·laborar i donar-se suport en totes aquelles matèries en les que conflueixen les seves competències en el marc de la lluita contra el frau i la corrupció.

L’objecte del conveni es materialitza entre d’altres en:

  • Trasllat recíproc d'informació necessària entre les dues institucions. Per exemple, el Ministeri Fiscal comunicarà a Antifrau els fets constitutius d’infraccions administratives, per tal que dugui a terme les actuacions d’investigació pertinents. Antifrau comunicarà al Ministeri Fiscal quan tingui coneixement que els fets examinats puguin tenir relació amb fets investigats pel Ministeri Fiscal, interromprà les seves actuacions i posarà a la seva disposició la informació.
  • Suport d'Antifrau al Ministeri Fiscal mitjançant la col·laboració que aquest pugui sol·licitar de personal tècnic d'aquella als efectes d'emissió de dictàmens, informes o altres actuacions.
  • Col·laboració en l’organització d’activitats formatives adreçades al personal de les dues institucions.
  • Col·laboració d'ambdues institucions en la protecció de denunciants, testimonis i pèrits d'acord amb el marc legal vigent.

Amb la signatura d’aquest conveni i del protocol d’actuació, es renova la col·laboració que ha existit entre ambdues institucions, primer quan es va signar un conveni entre la Fiscalia de Catalunya i Antifrau el 15 de desembre de 2010. Més tard, el 25 de juliol de 2018, es va signar el Conveni de col·laboració amb la Fiscalia General de l’Estat, que queda sense efecte amb la signatura del nou acord i s’actualitza. Aquesta col·laboració s'integra en el marc d'un pla estratègic de lluita integral contra la corrupció i frau impulsat per la Fiscalia General de l'Estat.

Avui també han signat un conveni molt semblant amb la Fiscalia General de l'Estat l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, l’Agència Valenciana Antifrau, la Oficina Andaluza Antifraude i la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra.