La Xarxa NEIWA d’autoritats europees per a la integritat i la protecció de les persones alertadores reclama una correcta transposició de la Directiva UE en la seva Declaració de Barcelona

Coincidint amb el Dia Mundial de la protecció a les persones alertadores de corrupció, la Xarxa de les autoritats europees per a la integritat i la protecció dels alertadors (NEIWA - Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities), a la què pertany l’Oficina Antifrau de Catalunya, fa pública la seva Declaració de Barcelona

Declaració de Barcelona dels membres de la Xarxa NEIWA

23 de juny de 2022. Avui, coincidint amb el Dia Mundial de la protecció a les persones alertadores de corrupció, la Xarxa de les autoritats europees per a la integritat i la protecció dels alertadors (NEIWA - Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities), a la què pertany l’Oficina Antifrau de Catalunya, fa pública la seva Declaració de Barcelona, acordada a la capital catalana en la trobada periòdica de la Xarxa, que va tenir lloc el 16 i 17 de juny i que va organitzar Antifrau. 

La NEIWA en la seva declaració demana a governs, administracions i altres interlocutors involucrats en la implementació de la Directiva UE de protecció de les persones alertadores una correcta transposició a les legislacions dels estats membres, i fa set recomanacions.

La Xarxa NEIWA actualment representa 28 autoritats de 20 estats membres de la UE i dos observadors. De la  trobada de la NEIWA ha sorgit la declaració en què aquesta insta tots els governs, administracions i parts interessades rellevants involucrades en la implementació de la Directiva de la UE 2019/1937 per prendre nota de les recomanacions següents:

1. S'anima els Estats membres que no hagin transposat la Directiva de la UE a completar la transposició d'acord amb la lletra i l'esperit sense més demora i, per tant, evitar les etapes posteriors del procediment d'infracció;

2. Recomana que la transposició abasti no només les infraccions de la legislació de la UE previstes a la Directiva UE, sinó que cobreix també altres infraccions de la legislació nacional, infraccions i males pràctiques que pogués atemptar contra l'interès públic, superant els estàndards mínims establerts per la Directiva de la UE i, per tant, creant una estructura de protecció integral i coherent dels denunciants;

3. Recomana que els Estats membres descriguin de manera integral els mecanismes de protecció i procediments a les seves legislacions nacionals; això pot incloure procediments detallats per a accions preventives o mesures correctives, per assegurar la protecció efectiva dels denunciants;

4. Recomana que, fins i tot en espera de la transposició de la Directiva, les autoritats competents i autoritats que entren a la definició de la Directiva de la UE, han d'adaptar els seus procediments a aquests identificats per la Directiva de la UE, d'acord amb les seues competències i recursos;

5. Destaca la importància que s'assignin prou recursos a les autoritats competents i a totes les altres autoritats involucrades en la protecció dels denunciants per a la implementació efectiva de la Directiva UE, especialment les mesures de protecció i suport als denunciants. NEIWA autoritats i altres autoritats encarregades de demanar les dades establertes a l'art. 27 de la Directiva UE necessitarà recursos específics addicionals, suport financer i experiència per recopilar les dades estadístiques esmentades a l'art. 27 de la Directiva de la UE. A més, la Comissió de la UE ha d'emetre una guia clara sobre les dades requerides i sobre un mecanisme eficient i simplificat per recopilar aquestes dades, en absència d'una obligació imposada per la llei de la Unió, la llei de l'Estat o la confidencialitat;

6. Recomana que es posin en marxa als Estats membres de la UE campanyes de sensibilització sobre la protecció dels denunciants que fomentin una cultura de la denúncia a les organitzacions dels sectors públic i privat;

7. Fa una crida a les autoritats públiques amb un paper central o fonamental en el camp de la denúncia d'irregularitats, que encara no ho han fet, que considerin unir-se i participar a NEIWA.

La NEIWA va ser creada al maig de 2019 per tal d’oferir una plataforma per a la cooperació, intercanvi de coneixements i experiències en l’àmbit de la integritat i de l’alerta, amb una particular atenció a la implementació de la Directiva (UE) 2019/1937. La reunió inaugural de la NEIWA va tenir lloc el 24 de maig de 2019 a La Haia, ha tingut continuïtat a París (Desembre 2019), Roma (Juny 2020), Brussel·les (Desembre 2021), Utrecht (Juny 2021), 17 de Setembre de 2021, 10 de Desembre de 2021, i a Barcelona (Juny 2022).