La Xarxa NEIWA d’autoritats europees per a la integritat i la protecció de les persones alertadores ha expressat preocupació davant el tancament de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears

La Junta de la xarxa NEIWA (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities) en un comunicat remarca que “tenint en compte que actualment no s'ha establert cap autoritat central de protecció a nivell central a Espanya, institucions com l'oficina de Balears són el principal referent per a la protecció de les persones denunciants”

Participants a la XIII Trobada de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau, entre els que es trobaven els de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
Participants a la XIII Trobada de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau, entre els que es trobaven els de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

29 de novembre de 2023. La xarxa NEIWA d’autoritats europees per a la integritat i la protecció de les persones alertadores ha expressat la seva preocupació davant el procés de tancament en un futur proper de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, mitjançant un comunicat de la seva Junta. Després que els membres rebessin la informació sobre el tancament de l’oficina balear han transmès aquest missatge de preocupació, on mostren la importància que les persones informants estiguin protegides amb els mateixos estàndards a tota la Unió Europea, en línia amb els objectius de la xarxa NEIWA.

A més, la Junta de la xarxa NEIWA en el seu comunicat remarca que “tenint en compte que actualment no s'ha establert cap autoritat central de protecció a nivell central a Espanya, institucions com l'oficina de Balears són el principal referent per a la protecció de les persones denunciants cobertes per la Directiva 1937/2019 de la UE i la legislació nacional que transposa aquesta Directiva i, per tant, poden tenir un paper crucial per mantenir els estàndards de protecció existents”.

La Junta de la NEIWA recorda que la Unió Europea està treballant en una estratègia de lluita contra la corrupció de la UE, que es desenvoluparà en consulta amb el Parlament Europeu i el Consell, per maximitzar l'impacte i la coherència de les accions de la UE, inclosa una nova Directiva de lluita contra la corrupció, que preveu a l'article 4 la creació d'òrgans especialitzats de prevenció i control en la lluita contra la corrupció i garantir els recursos i la formació adequats a les autoritats encarregades de prevenir i combatre la corrupció.

I també apunta en el comunicat que la missió de la Xarxa és coordinar els esforços de tots els membres cap a l'enfortiment de la protecció de les persones denunciants, mitjançant l'intercanvi de coneixements i pràctiques, el manteniment i la promoció d'estàndards internacionals reconeguts per a la protecció de les persones denunciants, així com la integritat en les relacions laborals, segons la Directiva UE 1937/2019.