Contacte

Responsable de comunicació

Laia Espín

Contacte amb els mitjans

C/ Ribes, 1-3

T. 93 554 74 92 / 93 554 55 61 / 93 554 55 74

Correu electrònic: comunicacio@antifrau.cat