Qui ha de nomenar a la persona responsable del Sistema intern d’informació?

(Article 8)

El responsable del Sistema l’ha de nomenar l’òrgan de govern o òrgan d’administració, prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores.