Consultes i recomanacions

D’acord amb el que preveu l’article 33 de les Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya, responem, amb caràcter no vinculant, les consultes que ens adrecin les entitats del sector públic de Catalunya.

Les consultes s’han de dirigir per escrit al director de l’Oficina Antifrau, han d’estar fonamentades i han de fer constar els antecedents pertinents.

L’Oficina Antifrau respon en el termini d’un mes des de l’entrada de la sol·licitud en el registre general.

Així mateix, en base a les previsions de l’article 13 de les Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya, formulem recomanacions en matèria de prevenció de la corrupció i reducció de les oportunitats per al frau a aquelles persones al servei de l’administració i institucions públiques que ens ho demanen. En algunes ocasions, les nostres orientacions també deriven d’actuacions d’investigació.

Recomanacions de Prevenció 2/2022[PDF]

Recomanacions de Prevenció 2/2021[PDF]

Recomanacions de Prevenció 1/2020[PDF]

Recomanacions de Prevenció 4/2019[PDF]

Recomanacions de Prevenció 3/2019. Informe de seguiment[PDF]

Recomanacions de Prevenció 3/2019[PDF]

Recomanacions de Prevenció 2/2019. Informe de seguiment[PDF]

Recomanacions de Prevenció 2/2019[PDF]

Consulta no vinculant 1/2024[PDF]

Consulta no vinculant 1/2023[PDF]

Consulta no vinculant 2/2020[PDF]

Consulta no vinculant 2/2019[PDF]

Consulta no vinculant 1/2019[PDF]

Consulta no vinculant 1/2015[PDF]

Consulta no vinculant 1/2017[PDF]

Consulta no vinculant 2/2017[PDF]

Consulta no vinculant 2/2018[PDF]

Consulta no vinculant 1/2013[PDF]