Transparència al sector privat

La transparència és un dels elements rellevants des del punt de vista de la governança. Per governança entenem el procés mitjançant el qual el conjunt d’institucions econòmiques, polítiques i socials d’un país participen de l’exercici del poder. S’esdevé «bona governança» quan hi ha una elaboració de les polítiques públiques oberta, previsible i transparent; quan l’aparell burocràtic actua conforme a l’ètica professional; quan l’executiu respon de les seves accions; quan una societat civil enfortida participa en els afers públics, i tot això succeeix sota l’estat de dret.

Els mecanismes destinats a garantir la bona governança són tres: primer, l’existència de normes i controls interns; segon, la participació ciutadana, i tercer, la creació de les condicions perquè hi hagi competència al sector privat. Així doncs, en la consecució del bé comú s’hi impliquen no només els poders públics sinó també altres actors decisius com són els econòmics i la mateixa societat civil.

En aquest sentit, correspon també a l’Oficina Antifrau impulsar iniciatives orientades a afavorir una participació responsable del sector privat en les polítiques públiques.

Iniciatives destacades