Dret a saber

L’Oficina Antifrau de Catalunya va néixer com a institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya.

Per transparència entenem una manera d’exercir el poder que resulta visible per als ciutadans perquè tenen accés a les informacions que els poders públics tracten o generen en el seu exercici.

L’exigència de transparència no obeeix a una moda passatgera ni pot dependre de la voluntat més o menys aperturista que té el governant de torn.

Només les persones informades estaran en condicions de participar amb maduresa en el debat públic i d’exercir un control saludable de l’exercici del poder. Està en joc la confiança de la ciutadania en les institucions i la mateixa credibilitat de la democràcia.

És des d’aquesta perspectiva que des d’Antifrau volem contribuir, amb aquesta finestra oberta en el nostre web corporatiu, a la difusió del coneixement sobre aquest instrument de qualitat democràtica.

Dret d'accés a la informació pública i transparència. Informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya. 2ª edició, desembre 2014 (versió en català).