Riscos per a la integritat en la contractació pública

L’Oficina Antifrau ha dut a terme un estudi qualitatiu de la contractació pública a Catalunya, emmarcat en el projecte “Riscos per a la integritat en la contractació pública”. L’objectiu era, d’una banda, fer una diagnosi detallada d’aquest àmbit de riscos i, d’altra proporcionar els coneixements sobre la gestió dels riscos de frau, irregularitat i corrupció en la contractació pública i també els recursos per a treballar-hi preventivament, des de les institucions públiques.

Els resultats d’aquest estudi es publiquen entre el 2018 i 2020 en:

  1. 8 documents tècnics (Documents de treball), adreçats a qui, de manera directa o indirecta, participa en procediments de contractació,
  2. una guia interactiva per facilitar l’anàlisi dels propis riscos institucionals, així com
  3. eines i recursos per a dur a terme una tasca preventiva en aquest àmbit concret de la gestió pública.

També es publica l’informe final, que és una síntesi dels resultats de l’anàlisi anteriorment descrit. Amb aquest, l’Oficina Antifrau facilita la lectura d’una cartografia dels riscos de frau, irregularitats i corrupció inherents a la contractació pública, així com d’aquells factors institucionals que els generen, els potencien o faciliten la seva perpetuació, sobre els que cal fer prevenció.

Riscos per a la integritat en la contractació pública: Informe final

Riscos per a la integritat en la contractació pública. Informe final

Riscos per a la integritat en la contractació pública: Informe final

 

Properament l’Oficina Antifrau proposarà recomanacions preventives específiques per a l’abordatge dels factors de risc identificats, adreçades als poders públics i a als òrgans de contractació.

El projecte «Riscos per a la integritat en la contractació pública» neix a partir de les directrius de treball que el director de l’Oficina Antifrau va presentar al Parlament de Catalunya el desembre del 2016. Entre les prioritats hi havia la d’elaborar un informe monogràfic que analitzés els riscos en la contractació pública.

Aquest projecte té dues grans fases. En la primera, l’Oficina Antifrau està duent a terme les actuacions de detecció i anàlisi, que culminaran amb una diagnosi dels principals riscos en matèria de contractació al sector públic de Catalunya. En la segona, l’Oficina Antifrau, en exercici de la seva potestat indicativa i basant-se en els resultats de la primera fase, formularà les propostes als poders públics que facilitin la tasca preventiva, així com les recomanacions i eines de suport per a la millora en la gestió d’aquests riscos per part de les institucions.

Ara, dins la primera fase, ens adrecem als servidors públics que impulsen, gestionen o supervisen la contractació amb les publicacions de la sèrie Documents de treball i amb l’objectiu últim de fer-los partícips del debat i enriquir aquesta diagnosi.

 
Fases