Organigrama

Direcció

Direcció adjunta

Sistemes d'Informació, Documentació i Comunicació

Gabinet de Direcció

Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació

Administració, Recursos Humans i Pressupost

Direcció de Prevenció

Formació

Legislació i Assumptes Jurídics

Direcció d'Anàlisi i Investigacions

Anàlisi Particularitzada de la Despesa Pública

Ens Locals

Generalitat i Parlament

Prospecció Factual i Avaluació Preliminar