On s'ha d'ubicar el canal de denúncies i la informació relacionada?

(Article 25)

La Llei no especifica quina ha de ser la ubicació del canal. Estableix únicament que, si es té pàgina web, la informació sobre el seu ús, així com dels principis essencials del procediment de gestió, s'han de fer constar en la pàgina d’inici, en una secció separada i fàcilment identificable. En qualsevol cas, ha de ser fàcilment accessible per a totes les persones potencialment usuàries del canal i ha de garantir els mínims d’usabilitat que la Llei estableix.

Cal destacar, per altra banda, que tots els subjectes obligats hauran de disposar d'un llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes a què hagin donat lloc.