Xarxa estatal

Les agències anticorrupció de l’Estat espanyol van acordar, en una trobada celebrada a la seu de l’Oficina Antifrau de Catalunya el 29 de juny de 2018 crear una xarxa estable i amb reunions periòdiques per compartir estratègies comunes per lluitar contra el fenomen de la corrupció. En paraules del director d’Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, “el nostre objectiu és compartir les estratègies de lluita contra la corrupció mentre el govern no es decideixi a crear un pla nacional contra la corrupció”.

La primera trobada d’agències anticorrupció de l’Estat espanyol va reunir el màxim responsable de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, el director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, el director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, Jaime Far, el conselleiro del Consello de Contas de Galícia, Constantino Carreiras, el director de l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l’Ajuntament de Madrid, Carlos Granados, i les responsables de l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona: la directora de serveis de Control de Gestió, Maria del Mar Giménez-Salinas, i la directora de serveis d’Anàlisi de la mateixa institució, Rosa Maria Sánchez.

La xarxa d’agències anticorrupció és un espai d’unificació de criteris d’actuació que respecta la independència de cada institució. D’aquesta manera s’aprofiten les metodologies de formació i de prevenció, i les experiències concretes de cada agència, amb l’objectiu de reforçar l’eficàcia en l’actuació d’aquests organismes.

 

Autoritats de la Xarxa Estatal d’Agències i Oficines Antifrau presenten una proposta d'esmenes al Congrés dels diputats en relació al Projecte de llei de protecció de persones alertadores de corrupció

La Xarxa Estatal d’Agències i Oficines Antifrau recomana que el Projecte de Llei de transposició de la Directiva de protecció dels alertadors reconegui les demandes i propostes de les autoritats i òrgans de lluita contra la corrupció

Antifrau participa a la 10a Trobada de la Xarxa d’Oficines i Agències anticorrupció de l’Estat espanyol a Madrid

La Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau ha elaborat un catàleg de drets dels alertadors i denunciants de corrupció, coincidint amb la data límit per la transposició de la Directiva Europea

Les oficines i agències Antifrau d'Espanya urgeixen a la transposició de la Directiva Europea de protecció de les persones alertadores

6a trobada de la Xarxa d'Oficines i Agències anticorrupció de l'Estat espanyol

Antifrau participa en la primera reunió entre el Ministeri de Justícia i la xarxa d'Oficines i Agències anticorrupció per a la transposició de la Directiva europea de protecció de les persones alertadores

5a trobada de la Xarxa d'Oficines anticorrupció de l'Estat

La Xarxa d'Oficines i Agències anticorrupció posa en comú les experiències de control dels contractes i de les subvencions

Les agències i oficines anticorrupció d’Espanya realitzen la seva segona trobada a València

 

Conveni de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

Conveni de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

Ponència «Agències anticorrupció: construir una institucionalitat sòlida», a càrrec de Francesc Cardona

Annex a la ponència