Baròmetre

Un dels principals problemes per mesurar la corrupció és la dificultat de disposar de dades fiables sobre els casos existents, en bona part per la heterogeneïtat de les eines de mesura, que difereixen considerablement en el seu abast, metodologia i objecte. Per aquest motiu, resulten molt útils els indicadors sobre la percepció de la ciutadania i la seva evolució, entre altres coses perquè els agents econòmics i la resposta ciutadana es mouen en funció de percepcions.

Per la seva banda, la informació sobre les actituds socials al voltant d’aquest fenomen ens il·lustra sobre els graus d’acceptació de les conductes contràries a la integritat.

Aquest coneixement serveix per definir polítiques anticorrupció eficaces i accions orientades als canvis culturals que les han d’acompanyar.

L’Oficina Antifrau va fer el seu primer estudi monogràfic, d’abast català, l’any 2010. Els baròmetres dels anys 2012 i 2014 van mantenir la sèrie sobre percepció, la qual cosa ens permet una anàlisi comparada i evolutiva, mentre que en cadascun dels estudis s’aborden temes específics de caràcter transversal, com ara la transparència o els conflictes d’interès.


Baròmetre 2022

Baròmetre 2022 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes

El baròmetre 2022 recull les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya. L'estudi, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya, es va realitzar entre els dies 22 de setembre i l'11 d’octubre de 2022, mitjançant enquestes en línia a 1.858 persones.


Baròmetre 2018

Baròmetre 2020 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes

El baròmetre 2020 recull les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya. L'estudi, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, es va realitzar entre els dies 5 i 28 d’octubre de 2020, mitjançant trucades telefòniques a 850 persones.


Baròmetre 2018

Baròmetre 2018 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes

El baròmetre 2018 recull les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya. L'estudi, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, es va realitzar entre els dies 5 i 31 d’octubre de 2018, mitjançant trucades telefòniques a 850 persones.

Anàlisi del fenomen de la corrupció a Catalunya

Anàlisi del fenomen de la corrupció a Catalunya. A partir de les dades del baròmetre de l'Oficina Antifrau de 2018

El propòsit d’aquest estudi, elaborat pel professor de Ciència Política de la UB Marc Guinjoan, ha estat el determinar els perfils individuals de la percepció de la corrupció a Catalunya, el seu càstig i la predisposició a emprendre accions per combatre-la, mitjançant una anàlisi rigorosa de la literatura acadèmica i de les dades empíriques disponibles.


 

barometre 2016

Baròmetre 2016 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes

El baròmetre 2016 recull les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya. L'estudi, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, es va realitzar entre els dies 17 i 25 d’octubre de 2016, mitjançant trucades telefòniques a 850 persones.


barometre 2014

Baròmetre 2014 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes

El baròmetre 2014 recull les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya. L'estudi, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, es va realitzar del 10 al 18 de novembre de 2014 mitjançant 800 enquestes telefòniques arreu del territori.


barometre 2012

Baròmetre 2012 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes

El baròmetre 2012 recull les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya. L'estudi, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, es va realitzar la primera quinzena del mes de novembre de 2012 mitjançant 800 enquestes telefòniques arreu del territori.

Baromètre 2010

Enquesta 2010 La Corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes

L'enquesta 2010 recull les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya. L'estudi, elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, es va realitzar el mes d'octubre de 2010 mitjançant 2000 enquestes telefòniques arreu del territori.