Autoritats anticorrupció

L’article 6.1 de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció estableix que «cada Estat part, de conformitat amb els principis fonamentals del seu ordenament jurídic, ha de garantir l’existència d’un òrgan o òrgans, segons sigui procedent, encarregats de prevenir la corrupció […] els quals els Estats han de dotar de la independència necessària. Alhora, l’article 36 del mateix instrument estableix, amb el títol «Autoritats especialitzades», que «cada Estat part [...] s’ha d’assegurar que disposa d’un o més òrgans o persones especialitzats en la lluita contra la corrupció mitjançant l’aplicació coercitiva de la llei».

La Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció no és l’únic instrument que ha vetllat perquè hi hagi organismes de lluita contra la corrupció i perquè tinguin la independència necessària (com ara el Conveni penal sobre la corrupció del Consell d’Europa).

Per tant, en compliment de les obligacions internacionals subscrites, l’existència tant d’organismes de prevenció com de lluita contra la corrupció (i híbrids) ha estat adoptada pels legisladors a Europa i arreu del món.

Els models institucionalitzats a l’àmbit europeu podrien classificar-se en tres grups:

  • Agències multidisciplinars (multi-purpose agencies)
  • Institucions d’aplicació de la llei (law enforcement type institutions)
  • Institucions preventives, de desenvolupament de polítiques anticorrupció i d’organismes de coordinació (preventive, policy development and co-ordination institutions).

En aquest apartat citarem diverses agències anticorrupció d’àmbit europeu i internacional, així com les diverses xarxes internacionals i europees de què s’han dotat aquestes agències per intercanviar experiències i expertise en la prevenció i persecució de la corrupció.

El 17 de juliol de 2020 es va celebrar al Parlament de Catalunya la I Cimera contra les causes estructurals de la corrupció, de conformitat amb la Resolució 735/XII del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra la corrupció. De resultes de la celebració de la Cimera, es va acordar la creació de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de Treball, integrada per tres membres nomenats per les entitats i dos membres en representació dels grups parlamentaris.

Resolució 735/XII del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra la corrupció

Resolució 1127/XII del Parlament de Catalunya, sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya

Informes

Primer informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de Treball [PDF]

Segon informe 2020-2021 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de Treball [PDF]

Tercer informe 2020-2022 de la Comissió Executiva per al desplegament del Pla de Treball [PDF]

Dos anys després de la celebració de la I Cimera contra les causes estructurals de la corrupció l'any 2020, el 8 de juliol de 2022 es va celebrar al Parlament de Catalunya la II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció, de conformitat amb la Resolució 735/XII del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra la corrupció.

Els assistents van aprovar 17 acords on es van incloure alguns dels pendents de la I Cimera i se'n van afegir de nous. Es va aprovar el nou Pla de Treball fins a la III Cimera, i el canvi de nom i composició de la Comissió Executiva per al desplegament del pla de treball, que passa a denominar-se Comissió de Seguiment i Impuls dels acords i el pla de treball de la II Cimera (CSI).

La II Cimera aprova noves mesures contra les causes estructurals de la corrupció

Informes

Primer informe 2022-2024 de la Comissió de Seguiment i Impuls (CSI) per al compliment del Pla de Treball [PDF]