Activitat d’investigació

Denúncies actualitzades a 31 de desembre de 2023 i Investigacions actualitzades a 30 d'abril de 2023

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
  TOTAL PERCENTATGE

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

 

No hi ha dades disponibles per a la consulta realitzada.

  TOTAL PERCENTATGE
 

Denúncies

L’Oficina Antifrau actua sempre d’ofici, a iniciativa pròpia o per denúncia, o en virtut de sol·licitud raonada d’una institució o autoritat pública.

Investigacions

Les actuacions que l’Oficina Antifrau duu a terme es regeixen pels criteris de celeritat, economia, eficàcia i discreció màxima. Es garanteix la reserva d’identitat i l’anonimat a qui ho sol·licita, a més d’oferir assessorament al denunciant de bona fe.

Les investigacions es poden cloure amb l’arxivament, en cas que no es detecti cap irregularitat, amb l’informe raonat tramès a l’autoritat competent, amb comunicació a l’autoritat judicial, fiscalia o òrgan administratiu competent, o amb recomanacions sobre la modificació, l’anul·lació o la incorporació de criteris suggerits.