Informació jurídica

Recull dels articles sobre informació jurídica que han aparegut en el butlletí de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Mitjançant la subscripció al butlletí podreu obtenir la informació referent a l’actuació de l’Oficina Antifrau i altres temes relacionats amb el seu àmbit.


Persones alertadores i tutela judicial efectiva: la garantia d'indemnitat, doctrina constitucional

L'Autoritat Catalana de la Competència presenta l'informe Contractació menor: riscos per a la competència i propostes de millora

Nou mesos per a la transposició de la directiva sobre protecció de persones alertadores: tenim alguna feina feta?