Es pot externalitzar la gestió dels canals interns de denúncia?

Sí. La Directiva estableix que els canals de denúncia interna, els pot gestionar internament l’entitat corresponent, o els pot proporcionar externament una tercera persona.

Article 8.5 de la Directiva