En el moment d'implantar el Sistema intern d'informació i el procediment de gestió del canal de denúncies, cal informar les persones responsables legals dels treballadors i les treballadores?

(Article 5)

Sí. Quan s’implanta el Sistema intern d'informació i es fa la normativa reguladora del canal de denúncies s’ha de fer conèixer als responsables legals dels treballadors i les treballadores perquè ho traslladin als/les treballadors/es. En tot cas, es tracta d'una consulta obligatòria però no vinculant. És matèria sotmesa a consulta, no a negociació.