Gestió dels conflictes d’interès

Autoritats i empleats públics, en tant que ciutadans, tenim interessos particulars legítims. És inevitable que en algun moment de la nostra carrera professional ens trobem en alguna situació en què algun d’aquests interessos pot entrar en conflicte amb el nostre deure públic, de manera que el nostre judici professional podria arribar a veure’s influït realment, potencialment o aparentment per aquell interès. Trobar-nos en una situació de risc com aquesta no és cap problema. El problema és no reconèixer que ja ens hi trobem i no gestionar-la adequadament per evitar qualsevol biaix en la decisió pública que prenguem en nom de la ciutadania.

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha publicat l’informe «La gestió dels conflictes d’interès en el sector públic de Catalunya». El coordinador de l’informe i director de Prevenció d’Antifrau, Òscar Roca, en parla a l’article «Conflictes d’interès: una amenaça a la imparcialitat».

L’Oficina Antifrau també ha organitzat seminaris i ha elaborat diversos materials sobre conflictes d’interès per ajudar-vos en aquesta identificació i gestió dels conflictes d’interès.

Jornada sobre conflictes d’interès. Parlament de Catalunya, 24 de febrer de 2017