Com es pot informar d’una infracció d’acord amb la Llei 2/2023?

(Articles 4, 16 i 28)

El canal intern és la via preferent per informar sobre les accions o omissions previstes en l’article 2, sempre que es pugui tractar de manera efectiva la infracció i si el denunciant considera que no hi ha risc de represàlia. La llei estableix que el canal intern haurà de permetre fer comunicacions per escrit, verbalment, o de les dues maneres. La informació per escrit es podrà fer arribar a través de correu postal o de qualsevol mitjà electrònic habilitat a aquest efecte que reuneixi les garanties legals. La informació verbal podrà traslladar-se per via telefònica o a través d’un sistema de missatgeria de veu. A més, a sol·licitud de l'informant, també es pot presentar mitjançant una reunió presencial dins el termini màxim de 7 dies.

Això no obstant, tota persona física podrà informar, davant l’A.A.I. o les autoritats o òrgans autonòmics corresponents (és el cas de l’Oficina Antifrau, que actua com a canal extern), sobre les accions o omissions incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del canal intern.

Finalment, hi ha la possibilitat de fer una revelació pública (és a dir, posar la informació a disposició del públic), que donarà dret a protecció si es compleixen les condicions legals.