Antifrau signa un conveni amb l’Ajuntament de Terrassa per implantar, consolidar i millorar el sistema d’integritat institucional del municipi

És el primer que l’Oficina Antifrau de Catalunya signa amb un Ajuntament per treballar conjuntament el sistema d’integritat institucional d’un municipi

Oficina Antifrau de Catalunya

16 de desembre de 2022. L’Oficina Antifrau de Catalunya acompanyarà i assessorarà a l’Ajuntament de Terrassa amb la finalitat de treballar conjuntament en la implantació, consolidació i millora del sistema d’integritat institucional i elaboració del Pla d’Integritat. Aquesta col·laboració es durà a terme gràcies a la signatura d’un conveni entre ambdues institucions, que s’allargarà fins al 2025.

Gràcies a aquest conveni, en tot aquest desenvolupament l’Oficina Antifrau assessorarà i col·laborarà en l’elaboració de formacions en matèria d’integritat per al personal municipal. D’altra banda, l’Ajuntament de Terrassa està impulsant els treballs necessaris per consolidar i enfortir el propi sistema d’integritat i revisarà els actuals instruments amb que compta: el marc normatiu -Codi Ètic-, els canals de denúncia - Bústia Ètica-, els protocols i mesures de prevenció, detecció i correcció, així com també el model organitzatiu de la integritat institucional per tal que afavoreixi el canvi cultural organitzatiu posat en marxa en els àmbits de l’ètica i la integritat pública.

Aquest conveni és el primer que l’Oficina Antifrau de Catalunya signa amb un Ajuntament per treballar conjuntament i de manera integral en la implantació, consolidació i millora del sistema d’integritat institucional i elaboració del Pla d’Integritat.