Antifrau ha presentat la Guia interactiva de gestió dels riscos per a la integritat en la contractació pública en una sessió en línia

Els ponents han presentat la guia, una eina pràctica que recull la feina feta els darrers anys des d’Antifrau en l’àmbit de la contractació pública i els conflictes d’interès

Guia interactiva per a la integritat en la contractació pública

7 d’octubre de 2020. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha organitzat aquesta matí la sessió en línia "Presentació d’una eina per a la gestió de riscos". La presentació del seminari ha anat a càrrec del director adjunt de l’Oficina Antifrau, Joan Xirau, i la ponència ha estat a càrrec de les tècniques de la direcció de Prevenció d’Antifrau, Anabel Calvo i Lara Baena. El cap de Formació d’Antifrau, Jordi Tres, ha estat l'encarregat de moderar l'acte.

El director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya, en la seva intervenció, ha explicat el treball que ha fet en els darrers anys la institució amb el projecte Riscos per a la integritat en la contractació pública. “Cal destacar dues raons fàctiques que ens han portat a tirar endavant aquest projecte”, ha dit Xirau, “el 36% de les investigacions d’Antifrau estan relacionades amb la contractació pública, i el 21% amb els conflictes d’interès, que sovint també estan vinculats amb la contractació. Més enllà de la nostra institució, constatem que la contractació pública és subjecte de moltes investigacions judicials. Per tant, ha de ser un objecte d’especial atenció. A més, la Llei de contractació pública concreta actuacions de vigilància activa”. El director adjunt d’Antifrau ha posat en relleu el treball conjunt de la pròpia institució amb els professionals públics i les organitzacions d’aquest àmbit “els mèrits de l’Oficina han estat els de saber preguntar bé. També hi hem abocat molts recursos, però sense les aportacions externes aquest treball no hauria estat possible”.

La tècnica de Prevenció d’Antifrau i coordinadora del projecte, Anabel Calvo, ha estat l’encarregada de presentar la Guia per a la integritat en la contractació pública. La guia és una eina interactiva que ha de permetre gestionar els riscos que comporta aquest àmbit i garantir que els recursos i la capacitat de decisió prioritzen l’interès públic sobre els interessos privats. El projecte va més enllà del procés de contractació en sí mateix perquè “no només volíem veure els factors que generaven riscos per a la integritat, també els factors que perpetuen aquests riscos”, ha dit Calvo. També ha destacat el treball de recerca que s’ha fet des d’Antifrau, els tallers amb servidors públics, dos tallers de contrast amb càrrecs polítics, i reunions amb experts de la contractació pública en àmbits de l’obra publica o les tecnologies de la informació.

Ponents de la sessió en línia Presentació d’una eina per a la gestió de riscos

Acte seguit ha intervingut la consultora de Prevenció d’Antifrau, Lara Baena, que ha explicat els diversos usos dels recursos que ofereix la guia. “La guia interactiva s’adreça a tres tipus principals de perfils: les persones interessades en la gestió de riscos que s'hi acosten en una primera presa de contacte, poden trobar al menú inferior de navegació l’explicació dels conceptes clau i preguntes i respostes; les persones que porten temps treballant en la contractació pública i potser han viscut una experiència de risc, poden navegar per les 12 àrees de risc i accedir als llistats dels riscos que comporten, veure exemples de pràctiques irregulars i explorar els factors institucionals que solen incrementar la probabilitat que aquests riscos es materialitzin; finalment, al cada cop més nombrós grup de persones encarregades de crear plans d’integritat: responsables del compliment normatiu, responsables de serveis de contractació, membres de comitès ètics o directius que volen impulsar aquesta perspectiva preventiva. Per a aquestes, hi ha un accés especialment dissenyat per conèixer el procés i les fases del cicle de gestió de riscos, amb materials de consulta i eines per cada pas”.

Després Baena ha explicat les 12 àrees de risc. La consultora de Prevenció ha detallat que cada fase de contractació té quatre àrees de risc. Les fases de contractació són tres: la fase d’impuls i preparació, la fase de licitació, i la fase d’execució. D’altra banda Baena ha dit que en totes les àrees existeixen vulnerabilitats que fan possibles els riscos, els riscos en sí mateixos com no detectar conflictes interès o ofertes de suborns, les pràctiques associades i els factors de risc que poden ser interns, que és on la institució pot actuar, i els externs, que s’escapen del control. Sobre els factors de risc, Baena ha remarcat que poden ser personals (comuns a les 12 àrees de risc), organitzatius (deguts a possibles disfuncions organitzatives), procedimentals, potenciadors (poden animar a les persones vinculades a incórrer en irregularitats, com per exemple un històric de molts casos d’irregularitats), i perpetuadors, que són els mecanismes que fan possible que l’acte irregular es repeteixi en el temps.

D’altra banda, Anabel Calvo ha explicat les diverses fases del procés de gestió de riscos i la importància de la seva aplicació perquè “el risc zero no existeix, les institucions que gestionin els riscos estaran més blindades i preparades davant aquests casos”. La tècnica de Prevenció ha detallat que la primera fase és aquella d’identificació, que comença amb la creació d’un llistat dels riscos probables, i que la guia ofereix eines i recursos que ho faciliten i explica els passos a seguir per assolir l’objectiu amb un recordatori de quin hauria de ser el resultat. Calvo ha explicat que la segona fase és la d’anàlisi, on s’analitzen les raons que fan probable que els riscos puguin arribar a esdevenir, i que la tercera és la d’avaluació, que permet dissenyar mesures preventives i contingents. La coordinadora del projecte ha finalitzat la seva intervenció explicant la fase de tractament, la quarta, que és on es planifiquen les mesures que s’han de dur a terme, i la cinquena i darrera fase de seguiment, que ha de ser periòdic i ha de permetre valorar l’efectivitat de les mesures.

Un cop acabades les ponències s’ha iniciat un torn de preguntes i respostes, on el cap de Formació d’Antifrau, Jordi Tres, ha dit que “iniciar un procés d’identificació de riscos en la contractació pública és un símptoma de fortalesa i valentia d'una institució pública”. La consultora de Prevenció d’Antifrau, Lara Baena, ha destacat que “un procés de gestió de riscos tindrà 'tempos' diferents en funció de la cultura organitzativa, del grau de compromís per part dels responsables de la institució i afegeix que és un treball de fons que acaba generant un canvi”.

El director adjunt d’Antifrau, Joan Xirau, ha clos l’acte destacant la importància de l’expedient electrònic en el procés de contractació pública i ha reclamat una major professionalització de les persones responsables dels processos contractuals.