Antifrau insta les administracions públiques a incorporar sistemes automatitzats d’alerta per prevenir i detectar irregularitats en la contractació pública

Aquesta és la conclusió principal a la qual arriba Antifrau en l’estudi ‘Sistemes automatitzats d’alerta en l’àmbit de la contractació pública

L’estudi, que s’ha fet públic avui, conclou que els sistemes automatitzats d’alerta són un element essencial en qualsevol sistema d’integritat i s’ha demostrat que constitueixen una de les eines més potents i eficaces en la prevenció i detecció d’irregularitats i de situacions de frau i de corrupció

L’estudi recomana que l’Administració de la Generalitat i tots els ens del sector públic aprofitin els recursos dels fons NextGenerationEU destinats a aprofundir i avançar en la digitalització de la seva activitat, així com els imperatius d’integritat imposats per la gestió d’aquells fons per dissenyar i implementar sistemes automatitzats d’alerta basats en dades

Anàlisi de dades i TIC

11 de març de 2022. L’Oficina Antifrau de Catalunya ha publicat avui l’estudi ‘Sistemes automatitzats d’alerta en l’àmbit de la contractació pública’. Aquest estudi analitza els sistemes tecnològics que processen dades mitjançant algoritmes dels procediments de contractació, detecten i posen automàticament en coneixement de les instàncies de control l’existència o la possibilitat d’irregularitats i, eventualment, n’impedeixin la materialització.

L’informe analitza l’estat actual de les administracions públiques catalanes quant a desenvolupament i transformació digital i l’impacte que han de tenir en aquest àmbit els fons NextGenerationEU, tenint en compte que la normativa europea imposa als gestors i beneficiaris d’aquests recursos unes obligacions d’integritat especialment intenses. Així l’estudi destaca com l’arribada d’aquests recursos i la imposició d’aquestes obligacions obre una finestra d’oportunitat, que hauria de ser aprofitada per totes les institucions amb un compromís ferm amb la integritat en la gestió pública i en la lluita contra el frau i la corrupció.

Els sistemes automatitzats d’alerta són un element essencial en qualsevol sistema d’integritat

L’estudi conclou que els sistemes automatitzats d’alerta són un element essencial en qualsevol sistema d’integritat. I preveu que aquests tipus de sistemes tinguin un desenvolupament i creixement molt rellevant en els propers anys en la mesura en què s’ha demostrat que constitueixen una de les eines més potents i eficaces en la prevenció i detecció d’irregularitats i de situacions de frau i de corrupció.

Segons l’estudi, l’estat de situació actual a Catalunya, tant en la Generalitat com en l’àmbit local, no permet ser optimista. Es constata que el desenvolupament de sistemes automatitzats d’alerta no sembla una prioritat i només s’ha concretat en casos molt minoritaris. L’estudi corrobora un dèficit significatiu al sector públic català a l’hora d’explotar totes les potencialitats de la datificació de contractació pública al servei de la integritat.

La recerca d’Antifrau conclou que tots els desenvolupaments digitals i projectes del sector públic que contribueixin al desenvolupament de la digitalització haurien d’incorporar el principi d’integritat per disseny en la seva concepció i implementació. És a dir, que haurien d’incorporar mecanismes de detecció i prevenció de riscos per a la integritat no com una opció complementària sinó com un element integrant de l’estructura principal vertebradora de tota solució tecnològica, especialment en l’àmbit de la contractació pública.

L’estudi també destaca que no existeix un únic sistema d’alerta aplicable a qualsevol organització o entitat contractant. Per aquest motiu és important la identificació de les alertes rellevants i útils, tenint en compte les especificitats de l’organització on es pretengui implementar el sistema d’alerta.

Un element clau per a l’eficàcia dels sistemes d’alerta, segons l’estudi, és la disponibilitat i qualitat de les dades de què es nodreixen els sistemes d’alerta. Es recomana centrar els esforços en el desenvolupament de sistemes d’alerta de caràcter intern, que es nodreixin de dades directament obtingudes dels gestors electrònics d’expedients i es dissenyin amb capacitat per interactuar automàticament amb aquests, per garantir l’efecte preventiu de les alertes.

Finalment, l’estudi formula una sèrie de recomanacions i consideracions adreçades tant a l’Administració de la Generalitat de Catalunya com als ens locals i a la resta dels ens del sector públic per tal d’aprofundir i avançar en la digitalització i la datificació de la seva activitat, aprofitar els recursos i els imperatius d’integritat dels fons NextGenerationEU, i dotar-se de sistemes automatitzats d’alerta basats en l’explotació i anàlisi de dades.

Els principals continguts i conclusions de l’estudi van ser presentats a la taula rodona Minimitzant els riscos en la contractació pública celebrada l’11/11/2021 en el marc del Congrés Govern Digital 2021, i al webinari L’elaboració d’un ‘Pla de mesures antifrau’ organitzat per l’Oficina Antifrau l’01/12/2021.