L'Oficina Antifrau ha participat en la consulta pública del Ministeri de justícia sobre la futura Llei de protecció de les persones alertadores

El procés s’ha obert per recavar l’opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament europeu i del Consell, de 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informen sobre les infraccions del dret de la Unió

Jornada d'Antifrau sobre la Directiva europea amb Pam Bartlett i M. Ángel Gimeno.
Jornada d'Antifrau sobre la Directiva europea amb Pam Bartlett i M. Ángel Gimeno.

29 de gener de 2021.Els aspectes plantejats a la participació ciutadana van des de la necessitat i oportunitat de la seva aprovació i els objectius de la norma a les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Antifrau considera crucial el paper de les persones alertadores des d’una doble perspectiva, pragmàtica i deontològica. D’una banda, per la seva utilitat en la detecció i posterior persecució de tot tipus de lesions de l’interès públic i el bé comú; i per a la prevenció de les conductes contràries a la integritat. D’altra banda, com a manifestació del dret a la llibertat d’expressió i del dret a saber, a més de generar confiança en les institucions, aspectes vitals per a una societat democràtica.

Així mateix, considera necessari brindar el coneixement acumulat en l’àmbit de la integritat i la denúncia, mitjançant la pròpia experiència de gestió i de la presència activa en les principals xarxes internacionals de whistleblowing.

Al·legacions d’Antifrau