Altres eines

Altres institucions han elaborat eines i recursos que us poden ser d’utilitat en l’elaboració i implantació d’un ‘Pla de mesures antifrau’ (PMA):

  • Guia per a la implantació de plans d’integritat als ens locals: guia dissenyada per l’Associació Catalana de Municipis específicament dissenyada per als ens locals, que inclou tant elements propis d’un sistema d’integritat (codi ètic, formació...), com algunes indicacions per elaborar els plans de mesures antifrau (metodologia d’avaluació del risc). L’Oficina Antifrau ha participat amb formació i assessorament durant el procés d’elaboració d’aquesta guia.
  • Plan de Integridad Pública: Hoja de Ruta y Anexos Facilitadores: guia elaborada per l’Agència Valenciana Antifrau que reuneix, entre d’altres, models, plantilles i formularis per a l’elaboració d’un ‘Pla de mesures antifrau’.