Accessibilitat

L’Oficina Antifrau de Catalunya per l’accessibilitat

El web de l’Oficina Antifrau de Catalunya s’ha construït amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat del web a la Norma UNE 139803:2012, que actualitza i substitueix l’anterior, de 2004.

El compromís d’Antifrau de Catalunya és arribar a complir el nivell de conformitat «Doble-A» (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions:

Norma UNE 139803:2012

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre

Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre

Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat

Consultes i suggeriments

Heu tingut dificultats en la lectura d’alguna pàgina d’Antifrau?

Podeu contactar amb nosaltres a través del formulari de Queixes, suggeriments i propostes que trobareu a la nostra Seu electrònica.