Quini utisi preventius auem enes institucions publiques?

Ara seguida presentam bères airines entà gerir es conflictes d’interès, que se classifiquen en tres grani grops segon era tòca que perseguissen laguens deth paradigma dera prevencion de risqui: airines de deteccion de conflictes d’interès, airines de gestion e airines entà garantir era eficacitat des anteriores.

 

Deteccion
Gestion
Gatge