Disposicions legaus

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octobre, peth quau s’apròve era rehonuda en un tèxte únenc des precèptes de determinats tèxtes legaus vigents en Catalonha en matèria de foncion publica (capítol 4, «Des déuers e des responsabilitats»)[PDF]


Lei 7/2007, de 12 d’abriu, der Estatut basic deth trabalhador public (art. 52-54)[HTML]

Lei 53/1984, de 26 de deseme, d’incompatibilitats deth personau aath servici des administracions publiques[HTML]


Lei 21/1987, de 26 de noveme, d’incompatibilitats deth personau ath servici dera Administracion dera Generalitat[HTML]


Lei 13/2005, de 27 de deseme, deth regim d’incompatibilitats des nauts cargues ath servici dera Generalitat[HTML]


Lei 3/2015, de 30 de març, reguladora der exercici deth naut cargue dera Administracion Generau der Estat [HTML]

Lei Organica 8/2007, de 4 de junhsèga, sobri finançament des partits politics [HTML]


Lei Organica 6/2002, de 27 de junh, de Partits Politics [HTML]

Reglament deth Parlament de Catalonha (art. 4-13 sus er Estatut des deputats; 55, sus era Comission der Estatut des Deputats; 199, sus era administracion parlamentària, e 200, sus es principis d’actuacion)[PDF]


Estatuts deth regim e eth govèrn interior deth Parlament de Catalonha [PDF]

Lei 7/1985, de 2 d’abriu, reguladora des bases deth regim locau (arts. 73-78, sus er Estatut des membres des corporacions locaus)[HTML]


Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abriu, peth quau s’aprìve eth Tèxte rehonut dera Lei municipau e de regim locau de Catalonha (Títol XV, «Der estatut des membres des corporacions locaus», arts. 162-170)[HTML]


Reiau Decrèt Legislatiu 781/1986, de 18 d'abriu, que s'apròve entà eth eth tèxte refós des disposicions legaus en vigor en matèria de regim locau (Títol VII, «Personau ath servici des Entitats locaus», arts. 72 e 73) [HTML]

Lei 22/2015, de 20 de junhsèga, d'Auditoria de Compdes[HTML]


Lei 26/2003, de 17 de junhsèga, que se modifiquen entà eth era Lei 24/1988, de 28 de junhsèga, deth Mercat de Valors, e eth tèxte refós dera Lei de Societats Anonimes, aprovat peth Reiau Decrèt Legislatiu 1564/1989, de 22 de deseme, entà per'mor de refortilhar era transparéncia des societats anonimes cotitzades[PDF]


Orde ECC/461/2013, de 20 de març, que se determinen per eth eth contengut e era estructura der informe annau de govèrn corporatiu, der informe annau envolòpa remuneraciones e d'auti estruments d'informacion des societats anonimes cotizadas, des caishes d'estauviaments e d'autes entitats qu'emeten valors admetudes a negociacion en mercats oficiaus de valors[HTML]


Reiau decret 221/2008, de 15 de hereuèr, peth quau se cree e regule eth Conselh Estatau de Responsabilitat Sociau des Enterpreses[HTML]


Lei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenibla (art. 39, promocion dera responsabilitat sociau des enterpreses)[HTML]