Begoña Ballvé, candidata a directora adjunta d’Antifrau, ha realitzat l'avaluació d'idoneïtat davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya

La Comissió d’Afers Institucionals (CAI) ha donat la seva conformitat a la designació de Ballvé com a nova directora adjunta d’Antifrau

Begoña Ballvé i Miguel Ángel Gimeno durant la compareixença davant la CAI. Imatge: Parlament de Catalunya
Begoña Ballvé i Miguel Ángel Gimeno durant la compareixença davant la CAI. Imatge: Parlament de Catalunya

13 d'abril de 2023. La candidata a ocupar la Direcció adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Begoña Ballvé Jerez, ha defensat la seva idoneïtat per al càrrec en una compareixença davant la CAI del Parlament de Catalunya, que s’ha celebrat aquest matí. El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, havia demanat prèviament la conformitat del Parlament per nomenar-la com a directora adjunta. Ballvé substituirà Joan Xirau, que deixa el càrrec per jubilació.

Tot i que la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya no ho preveu, el director de l'Oficina Antifrau va comunicar al Parlament la predisposició de comparèixer davant la Comissió per l’avaluació de la candidata de la mateixa manera que s’avaluen els candidats a director d’Antifrau en un gest de transparència retiment de comptes amb el Parlament, tal i com ja es va fer amb el nomenament de l’adjunt Xirau.

Ballvé és llicenciada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i té el Mestratge en prevenció, control i reacció davant la corrupció. Public Compliance, Bon Govern i Bona Administració de la Universitat de Barcelona (UB) i el Mestratge en Comptabilitat, Gestió i Control d’Entitats Locals de la Universitat de Màlaga. És funcionària de l'Administració Local des de fa més de 27 anys. Des de l'any 2012 és lletrada consistorial a l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Experta en gestió pública, control intern local, integritat institucional i prevenció del frau i la corrupció en les entitats públiques. Ha desenvolupat diferents responsabilitats, sempre relacionades amb l'àmbit dels Serveis Jurídics, incloent-hi la direcció del Servei d'Assessoria Jurídica i Compliance, l'exercici de la funció de control intern i la responsabilitat de la oficina de compliment normatiu a l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Actualment ocupa accidentalment la plaça d’Interventora de l’Ajuntament i dels seus ens dependents, duu a terme les funcions reservades de control intern: fiscalització, auditoria i control financer en relació amb l’activitat economicofinancera de l’ens.

Begoña Ballvé i Miguel Ángel Gimeno durant el hearing davant la CAI. Imatge: Parlament de Catalunya

Ballvé i Gimeno a la mesa de la Comissió d'Afers Institucionals. Foto: Parlament de Catalunya

Després del torn de preguntes dels grups parlamentaris, s’ha procedit a la votació de la candidata, que ha estat ratificada amb 13 vots a favor dels representants de PSC, ERC, Junts, CUP i En Comú Podem, mentre que Ciutadans, VOX i el Grup Mixt s’han abstingut.

Ballvé ocuparà el seu càrrec com a directora adjunta d’Antifrau el proper 19 d’abril, fent efectiu així el seu nomenament.

El director d’Antifrau, d’acord amb la llei que regula el funcionament de l’ens, pot designar, amb la conformitat prèvia de la comissió parlamentària corresponent, una persona “de capacitat i competència tècniques provades” per ocupar el càrrec de director adjunt, “a qui són aplicables les condicions d’elegibilitat i les incompatibilitats corresponents al director”. Correspon al director adjunt de l’oficina col·laborar amb el director en les tasques que aquest li encomani, substituir-lo en cas d’absència o incapacitat temporal i assumir les funcions que d’acord amb la llei li delegui. La llei també preveu que l’adjunt assumeixi interinament les funcions del director en cas de cessament.