Antifrau participa a l’informe sobre el mecanisme de revisió de l’Estat de Dret de la Comissió Europea

L’Oficina Antifrau ha elaborat una resposta que servirà a la Comissió Europea per al primer Informe anual sobre el mecanisme de revisió de l’Estat de Dret, que és una de les iniciatives més importants del Programa de treball de la Comissió per al 2020

Primer Informe anual sobre el mecanisme de revisió de l’Estat de Dret de la Comissió Europea

12 de maig de 2020. L’Oficina Antifrau de Catalunya ha participat en la consulta que s'ha fet per elaborar l'Informe anual sobre el mecanisme de revisió de l’Estat de Dret de la Comissió Europea. Aquest mecanisme ha d'actuar com a eina preventiva, és una mesura de sensibilització social que servirà per aprofundir en el diàleg sobre els problemes de cada Estat membre.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar que la Comissió posaria en marxa un mecanisme per revisar anualment l’”Estat de Dret” a cada estat membre de la UE. Per a elaborar l’informe s’ha fet una consulta als actors rellevants de cada estat amb data de 14 d’abril, que es va tancar el passat 4 de maig.

L’Oficina Antifrau ha elaborat una resposta que servirà a la Comissió Europea per al primer Informe anual sobre el mecanisme de revisió de l’Estat de Dret, que és una de les iniciatives més importants del Programa de treball de la Comissió per al 2020.

Antifrau ha proporcionat informació sobre bones pràctiques per corregir els dèficits en la prevenció i el control de la corrupció, amb caràcter horitzontal (com ara la xarxa europea de protecció dels alertadors NEIWA, el Comité d’Ètica judicial o mecanismes sectorials en sectors d’especial risc, cas de l’OIRESCOM per a supervisar la contractació pública). 

També ha traslladat l’activitat que duu a terme, com a degana dels organismes anticorrupció autonòmics: el canal anònim de denúncies, eina pionera per a la detecció i la investigació dels casos de corrupció; i les recomanacions al Parlament i al Govern (estratègia anticorrupció, conflictes d’interès, publicitat del finançament dels mitjans). Com a més recents i específiques, les elaborades per a garantir la transparència i bona governança de la crisi del Covid-19.