Antifrau participa en la 1a Cimera contra la Corrupció, celebrada avui al Parlament de Catalunya

La trobada, organitzada per l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C), ha reunit a representants de tots els grups parlamentaris, dels organismes de control, d’entitats ciutadanes i del Govern de la Generalitat

L’acte respon a la voluntat de fer un seguiment de les activitats consensuades en el marc del Pacte Social contra la Corrupció, aprovat el 2015, i va ser convocat pel Ple del Parlament de Catalunya el 7 de febrer d’enguany

A l'esquerra, Miguel Ángel Gimeno durant la seva intervenció a la cimera

17 de juliol de 2020. El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha participat aquest matí en la 1a Cimera contra la Corrupció, que s’ha celebrat al Parlament de Catalunya i ha reunit a diputats i diputades de tots els grups parlamentaris amb els signants del Pacte Social contra la Corrupció (partits i entitats), i representants dels organismes de control (Oficina Antifrau de Catalunya, Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges, Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública i Agència Tributària de Catalunya). La cimera s’hauria d’haver celebrat fa mesos, però va ser ajornada per la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i el representant d’O3C, Martí Olivella, han estat els encarregats de donar la benvinguda a l’acte. Tot seguit, les diferents institucions i organitzacions han presentat les valoracions que havien prèviament tramès al Pacte Social contra la Corrupció i a la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (CEMCORD) del Parlament.

El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha presentat les línies generals de les propostes que la institució va presentar per a una política d’integritat a Catalunya que es sintetitzen en 45 recomanacions concretes. El director de l’Oficina Antifrau ha començat la seva intervenció congratulant-se per la celebració de la cimera perquè, ha dit, “la corrupció no és un problema polític, és un problema de la democràcia perquè ataca la confiança en les institucions”. Gimeno ha defensat la independència d’Antifrau com un valor per la ciutadania que cal preservar i ha ofert el màxim suport a l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció. Tot seguit ha recordat que per lluitar contra la corrupció és cabdal controlar les xarxes d’influència i l’accés desigual als decisors públics, que es canalitzen amb instruments com la contractació pública.

Per a ser eficaços cal partir del fet que totes les funcions públiques tenen intrínsecament riscos de corrupció i cal avançar en la línia de control des de la prevenció. Així mateix, calen indicadors d’avaluació per mesurar els progressos i les mancances en la lluita contra la corrupció”, ha asseverat el director d’Antifrau. També ha reclamat com a mesures urgents la implementació de canals de denúncia segurs a institucions i empreses, i la protecció de les persones alertadores. També s’ha mostrat disposat a assumir noves funcions en matèria de gestió i monitoratge dels conflictes d’interès, que inclourien el control de les declaracions de béns i interessos dels càrrecs públics i el control de les activitats anteriors i posteriors (les anomenades “portes giratòries”). Gimeno ha finalitzat la seva intervenció recordant que, en situacions especials com la pandèmia, Antifrau ha fet recomanacions específiques, “mesures d’emergència sí, però amb transparència i retiment de comptes per controlar que les polítiques públiques compleixen, de manera legítima, el seu propòsit”.

Durant la segona part de la 1a Cimera contra la Corrupció s’han avaluat i fet un seguiment de l’estat d’execució de les diverses mesures consensuades en el Pacte Social i en el si de la CEMCORD, aprovades pel Parlament el 5 d’abril de 2017. Dues de les principals mesures urgents i prioritàries que han de conformar el pla de treball impliquen directament a l’Oficina Antifrau de Catalunya. Concretament, la mesura que fa referència a la protecció de les persones alertadores considera que “l’Oficina Antifrau és l’organisme idoni per assumir aquestes competències en matèria de tutela i protecció de les persones denunciants. No només és necessària aquesta norma (Llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat, en fase de tramitació), sinó que l’Oficina Antifrau ha de ser dotada dels recursos i competències necessàries per poder garantir aquesta protecció”. Aquesta mesura ha estat valorada positivament per la unanimitat de les organitzacions i institucions. També ho ha estat que Antifrau gestioni els conflictes d'interès.

També s’ha elaborat un pla de treball per a la materialització de les mesures més urgents en la lluita contra les causes estructurals de la corrupció, que fixi les prioritats i un calendari d’aplicació. Finalment, s’ha creat una comissió executiva per al desplegament del pla de treball.

Consulta el Pla de Treball contra les causes estructurals de la corrupció aprovat a la I Cimera contra la corrupció