Antifrau organitza quatre debats sobre la incidència dels factors de risc en la contractació dels ens públics de Catalunya

El projecte Riscos per a la integritat en la contractació pública ha dibuixat el mapa dels principals riscos en la contractació pública de Catalunya i ha identificat els factors de risc més rellevants

Els tallers volen reunir servidors públics i experts implicats en la contractació per debatre l’actual incidència d’aquests factors i compartir possibles mesures preventives

Sessions de debat del cicle Riscos per a la integritat en la contractació pública
Sessions de debat del cicle Riscos per a la integritat en la contractació pública

14 de gener de 2020. L’Oficina Antifrau de Catalunya organitza, en el marc del cicle sobre la contractació pública, quatre sessions de debat per incorporar, a la seva diagnosi sobre els riscos per a la integritat en la contractació, la visió dels servidors públics implicats en la compra pública i d’altres experts en aquest àmbit. Aquesta visió contribuirà a enriquir la formulació de propostes i recomanacions eficaces i factibles.

El projecte Riscos per a la integritat en la contractació pública, que està desenvolupant la direcció de Prevenció d’Antifrau, analitza els principals riscos en l’àmbit de la contractació pública i identifica els factors de risc més rellevants, bé perquè creen oportunitats o incentius que incrementen la probabilitat d’aquests riscos, bé perquè contribueixen a potenciar-los o perpetuar-los dins les institucions públiques.

Els tallers participatius que s’endeguen aquest gener ofereixen espais per debatre sobre la incidència dels factors de risc identificats en els diversos tipus d’entitats públiques. En total, s’organitzen quatre debats plantejats en sessions per a tres col·lectius diferents: dos per a empleats i experts en poders adjudicadors administració pública (Generalitat i ens locals) i un altre amb la resta d’ens del sector públic, que inclou poders adjudicadors no administració.

 

Primer debat. Els factors personals

Debat sobre els factors institucionals que impacten en els motors i les motivacions humanes per incórrer en actes irregulars, fraudulents o corruptes.

Lectura prèvia al debat: Documents de treball núm. 5

Lloc: Sala d’actes de l’Oficina Antifrau

Horari: 9.00 a 12.30h

29 de gener de 2020: poders adjudicadors administració de la Generalitat de Catalunya. Formulari d'inscripció (Inscripció gratuïta, places limitades)

30 de gener de 2020: poders adjudicadors administració de l'àmbit local de Catalunya. Formulari d'inscripció (Inscripció gratuïta, places limitades)

31 de gener de 2020: altres ens del sector públic de Catalunya. Formulari d'inscripció (Inscripció gratuïta, places limitades)

 

Segon debat. Els factors organitzatius

Debat sobre els factors relacionats amb funcionament concret de cada organització que generen incentius o oportunitats per als riscos en tota la seva contractació.

Lectura prèvia al debat: Documents de treball núm. 6

Lloc: Sala d’actes de l’Oficina Antifrau

Horari: 9.00 a 12.30h

19 de febrer de 2020: poders adjudicadors administració de la Generalitat de Catalunya

20 de febrer de 2020: poders adjudicadors administració de l'àmbit local de Catalunya

21 de febrer de 2020: altres ens del sector públic de Catalunya

 

Tercer debat. Els factors procedimentals

Debat sobre els factors que generen incentius o oportunitats de risc durant el procés de treball d’un expedient concret.

Lectura prèvia al debat: Documents de treball núm. 7

Lloc: Sala d’actes de l’Oficina Antifrau

Horari: 9.00 a 12.30h

11 de març de 2020: poders adjudicadors administració de la Generalitat de Catalunya

12 de març de 2020: poders adjudicadors administració de l'àmbit local de Catalunya

13 de març de 2020: altres ens del sector públic de Catalunya

 

Quart debat. Els factors potenciadors i perpetuadors

Debat sobre els factors que estan directament relacionats amb la percepció de manca de detecció i de sanció així com amb el procés de normalització de la corrupció, el frau i altres irregularitats.

Lectura prèvia al debat: Documents de treball núm. 8

Lloc: Sala d’actes de l’Oficina Antifrau

Horari: 9.00 a 12.30h

1 d’abril de 2020: poders adjudicadors administració de la Generalitat de Catalunya

2 d’abril de 2020: poders adjudicadors administració de l'àmbit local de Catalunya

3 d’abril de 2020: altres ens del sector públic de Catalunya